Vítejte na stránkách spolku SOVALidé

Spolek SOVA vznikl koncem roku 2008 a je řádně registrován u Ministerstva vnitra ČR a byl založen s cílem dále vzdělávat jak zdravotnický personál na všech úrovních, tak pacienty zdravotnických zařízení. Za tímto cílem spolek organizuje odborné přednášky, semináře a sympózia pro odborníky i pro jejich pacienty.

Tento spolek je dobrovolnou neziskovou organizací, která své aktivity naplňuje pomocí příspěvků členů a sponzorských darů.

ImageKaždý pacient má právo vědět o své nemoci vše, co je dostupné. Spolek SOVA hodlá tyto informace pacientům zprostředkovávat pomocí přednášek a seminářů na dané téma. Odbornou garanci těchto pacientských seminářů zajišťuje účast odborníků, zaměřených na danou problematiku.

Každý lékař, i jiný zdravotnický personál, se po celý svůj odborný život vzdělává, získává další odbornou i manažerskou kvalifikaci a čerpá stále nové informace o svém oboru. Sdružení SOVA chce svou činností přispívat k těmto aktivitám pomocí organizace vysoce odborných akcí, vedoucích k těmto cílům.

Hlavní cíle spolku na podporu celoživotního vdělávání jsou:

  1. podpora a rozvoj aktivit celoživotního vzdělávání

  2. realizace vzdělávacích aktivit

  3. pořádání osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti zdravotnictví (odborné semináře, školení, přednášky)

  4. podpora aktivit souvisejících s MBA

  5. poskytování informací přínosných pro praxi

  6. akce podporující výchovu a osvětu

  7. podpora pro vytváření podmínek snadného vzdělávání

Kontaktní informace

Spolek na podporu celoživotního vzdělávání - SOVA
Záhřebská 2468/4
Brno
616 00
Česká republika
IČ:
26578077
DIČ:
Kontaktní osoba: Bc. Radovan Pukl